Przejdź do głównej zawartości

Latający smok nad Warszawą

„Wydawało mi się dziwne, żeby umysł ludzki nie był zdolny poprzez swą wiedzę dojść do tego, co z natury zostało udzielone innym istotom od nas niższym” – pisał Tytus Liwiusz Borytani, z zazdrością spoglądając na wzbijające się w powietrze ptaki. Wierzył, że dzięki potędze rozumu wkrótce latać będzie także człowiek.

-- historię zapomnianego włoskiego wynalazcy, który „ofiarował swój rozum królowi polskiemu”, przybliżam w serwisie Intel iQ.